photo-18-02-2015-13-51-59Firmamız özmal araçları ile uluslararası taşımacılık faaliyetinden başka Yunanistan dışındaki yerlere yapılacak taşımalar ile ilgili “FORWARDING” hizmetleri ve her türlü komplike nakliye organizasyonu gerçekleştirmektedir. Bu konuda da gerekli bilgi ve deneyime sahiptir.

Bizler nakliyecilik mesleğini salt “kamyon işletmek” olarak görmüyoruz, günümüzde nakliyecilik daha komplike bir organizasyon ve bilgi gerektirmektedir. Müşterilerimizin nakliye işlerini ayrı ayrı değil bir bütün olarak değerlendirir ve bir bütün olarak gerçekleştiririz, (kamyon+uçak / gemi+kamyon / tren+kamyon gibi) yaptığımız her türlü nakliyede öncelikle mallarınızı güvenle teslim alıp daha sonra alıcısına süratli ve güvenli olarak ulaştırılmasını temin ederiz.

 

 
» MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE KARŞILAMAYA ÇALIŞAN, HER ZAMAN DAHA İYİYİ HEDEFLEYEN, SADECE KENDİYLE YARIŞAN, TAKIM RUHUYLA ÇALIŞMAYI BENİMSEMİŞ, GÖZLEMCİ YAPIYA SAHİP, FARKINI FARK ETTİREN BİR FİRMADIR.

 

 •  Vizyon -:-
 
» BAŞTA YUNANİSTAN OLMAK ÜZERE MAKEDONYA, ARNAVUTLUK, BULGARİSTAN VE ROMANYA HATTINDA AKLA GELEN İLK İSİM OLMAK.

 

  •  Temel Değerler -:-
 
 •  Katılımcılık
 •  Hoşgörü
 •  Şeffaflık
 • Kararlılık
 •  Değişime ve gelişime açıklık
 •  Bilimsellik
 •  Eşitlik
 •  Saygınlık
 •  Güvenilirlik
 •  Hizmette süreklilik
 •  Kaliteli, etkili ve hızlı hizmet
 •  Anlaşılabilirlik
 • Toplumsal sorumluluk
 •  Yenilikçilik
 •  Öncü olmak
 •  Verimlilik
 •  Liderlik ve rehberlik
 •  Ülke yararını gözetme
 •  Liyakat
 •  Çevreye duyarlılık
 •  Güçlü kurumsal kimlik
 •  Hesap verebilirlik
 •  Güçlü kurumsal iletişim